Mörkun er íslenskt orð yfir enska heitið “branding” sem útleggst sem merking á eign til að aðskilja hana frá eignum annarra og er runnin frá þeim tíma sem húsgripir voru brennimerktir. Með mörkun er félagið, fyrirtækið eða vörumerkið aðskilið frá samkeppnisaðilum á sjónrænan, persónulegan og tilfinningalegan hátt. Með mörkun er búin til rödd sem á þátt í að skapa þær tilfinningar sem varan/þjónustan á að vekja í huga viðskiptavinar. Með mörkun er útbúinn aðlaðandi eiginleiki, sem nær út fyrir hið sjónræna svið, þannig að skilgreindur markhópur vill eiga samskipti, og viðskipti, við fyrirtækið. Við mörkun fyrirtækja þarf að skoða allar hliðar þjónustu þess og gæta að samræmi í því sem sagt er og þess sem raunverulega er gert.

Sjónræn hlið mörkunar er mjög mikilvæg. Merkið sjálft þarf að geta staðið eitt og sér í mjög einfaldri mynd og minna á þau gildi sem félagið stendur fyrir. Önnur grafík og sjónræn nálgun þarf að styðja við vörumerkið og ekki taka frá því athygli. Þrátt fyrir að vörumerkið geti þróast í tímanna rás er mjög mikilvægt að forsvarsmenn fyrirtækja haldi tryggð við merki sitt, söguna sem félagið er að segja og þrói það áfram en breyti því ekki tilviljanakennt eða að ástæðulausu.

Það hvernig vara (eða fyrirtæki) er sett fram skiptir oftast sköpum varðandi lífvænleika hennar (þess). Mörkunin rammar inn vöruna þannig að útlit og framsetning sé í samhljómi við bakgrunn, gildi og markmið framleiðanda. Það er nauðsynlegt fyrir þá sem eru í forsvari fyrir fyrirtæki eða eru að reyna að selja vöru, að finna söguna sem félagið vill segja, röddina sem á að heyrast og finna flöt á þeim tilfinningum og væntingum sem félagið á að skapa í huga viðskiptavina sinna. Þegar vel tekst til getur gott vörumerki orðið verðmætasta eign fyrirtækisins og sameinar bæði starfsmenn og viðskiptavini í sameiginlegri sýn.